Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV

Giới thiệu

 
Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
–       Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
–       Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây
       *   140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .             
       *   160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2
 
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực:
* Ở 2 cấp điện áp:
–       Cấp điện áp 750V theo tiêu chuẩn TCVN 6610-4:2000
–       Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995

* Có 2 kiểu ruột dẫn :
 Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 .
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính .
   

 1 3 2