Dây thép trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không GSW

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
– Ký hiệu : Theo BS là GSW; theo OST là TK .
– Tại các vùng ven biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại, dây thép trần sẽ được điền đầy mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy giọt không dưới 1200C
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
   CADIVI có khả năng sản xuất Dây GSW theo các Tiêu Chuẩn BS 183 hoặc GOST.
 

 

 

27