Đèn Gắn Vách

ll582-320x229 LL 582
Mã sản phẩm: LL582
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 100W.
 • E14 x 2  Max 60W.
ll581-320x229 LL 581
Mã sản phẩm: LL581
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 100W.
 • E14 x 2  Max 60W.

 

 

ll580-320x229 LL 580
Mã sản phẩm: LL580
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 100W.
 • E14 x 2  Max 60W.

 

ll523-320x229 LL 523
Mã sản phẩm: LL523
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 620 x W 20 x H 35 (mm).
 • Bóng đèn:    8W.

 

 

ll522-320x229 LL 522
Mã sản phẩm: LL522
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 320 x W 20 x H 35 (mm).
 • Bóng đèn:    4W.

 

ll520-320x229 LL 520
Mã sản phẩm: LL520
Thông số kỹ thuật:* LL 520:

 • Kích thước: L 620 x W 55 x H 26 (mm)
 • Bóng đèn:   8W.

   * LL 521:

 • Kích thước: L 920 x W 15 x H 15 (mm)
 • Bóng đèn:    4,5W.

 

 

ll519-320x229 LL 519
Mã sản phẩm: LL519
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 330 x W 55 x H 26 (mm).
 • Bóng đèn:    4W.

 

ll514-320x229 LL 514
Mã sản phẩm: LL514
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 300 x W 125 x H 40 (mm).
 • Bóng đèn:   3W x 3.

 

 

ll513-320x229 LL 513
Mã sản phẩm: LL513
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 215 x W 125 x H 40 (mm).
 • Bóng đèn:   3W x 2.

 

 

ll512-320x229 LL 512
Mã sản phẩm: LL512
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 300 x W 115 x H 40 (mm).
 • Bóng đèn:   1W x 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll511-320x229 LL 511
Mã sản phẩm: LL511
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 215 x W 115 x H 40 (mm).
 • Bóng đèn:   1W x 2.

 

ll510-320x229 LL 510
Mã sản phẩm: LL510
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 180 x W 220 x H 680 (mm).
 • Bóng đèn:  1W x 1 / E27  Max 1 x 40W.

 

ll510-320x229 LL 509
Mã sản phẩm: LL509
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 180 x W 220 x H 680 (mm).
 • Bóng đèn:  1W x 1 / E27  Max 1 x 40W.
ll506-320x229 LL 506
Mã sản phẩm: LL506
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 300 x W 300 x H 450 (mm).
 • Bóng đèn:  1W x 1 / E27  Max 1 x 40W.