Đèn Gắn Vách

LL 485
Mã sản phẩm: LL485
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 160 x W 500 x H 90 (mm).
 • Bóng đèn:   1 x 24W.

 

LL 484
Mã sản phẩm: LL484
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 160 x W 400 x H 92 (mm).
 • Bóng đèn:   1 x 36W.

 

LL 429
Mã sản phẩm: LL429
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 260 x H 530 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

 

LL 405
Mã sản phẩm: LL405
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 390 x W 260 x H 400 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

 

LL 404
Mã sản phẩm: LL404
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 390 x W 260 x H 400 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 369
Mã sản phẩm: LL369
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 170 x W 110 x H 300 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 364
Mã sản phẩm: LL364
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 120 x W 110 x H 140 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 363
Mã sản phẩm: LL363
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 250 x W 120 x H 150 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  2 x 60W.

 

LL 362
Mã sản phẩm: LL362
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 150 x W 120 x H 180 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  1 x 40W.