Đèn Phòng Trẻ

ll569-320x229 LL 569
Mã sản phẩm: LL569
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  300 x 300 x 100 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 .

 

ll568-320x229 LL 568
Mã sản phẩm: LL568
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  330 x 330 x 470 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll567-320x229 LL 567
Mã sản phẩm: LL567
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  330 x 330 x 470 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll566-320x229 LL 566
Mã sản phẩm: LL566
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  250 x 250 x 460 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll565-320x229 LL 565
Mã sản phẩm: LL565
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  330 x 330 x 470 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll564-320x229 LL 564
Mã sản phẩm: LL564
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  330 x 330 x 470 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll562-320x229 LL 562
Mã sản phẩm: LL562
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  380 x 250 x 530 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll563-320x229 LL 563
Mã sản phẩm: LL563
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  320 x 200 x 500 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.

 

ll559-320x229 LL 559
Mã sản phẩm: LL559
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước:  260 x 260 x 560 (mm)
 • Bóng đèn: 1- E27 x 40W.