Đèn Gắn Trần

ll349 LL 349
Mã sản phẩm: LL349
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 760 x H 900 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  8 x 60W.

 

ll087 LL 087
Mã sản phẩm: LL087
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 900 x H 900 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  8 x 40W.

 

ll086 LL 086
Mã sản phẩm: LL086
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 800 x H 900 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  6 x 40W.

 

 

 

ll051 LL 051
Mã sản phẩm: LL051
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 650 x H 830 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  3 x 40W.
ll050 LL 050
Mã sản phẩm: LL050
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 650 x H 830 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  5 x 40W.

 

ll066 LL 066
Mã sản phẩm: LL066
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 520 x H 860 (mm).
 • Bóng đèn:   G9  5 x 40W.

 

ll065 LL 065
Mã sản phẩm: LL065
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 520 x H 860 (mm).
 • Bóng đèn:   G9  3 x 40W

 

 

ll348 LL 348
Mã sản phẩm: LL348
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 600 x W 600 x H 280 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  5 x 60W.