APTOMAT – MCCB SCHNEIDER NS250N3M2

compact ns 630a to 3200a

Compact NS 630A to 3200A manually & electrical operation
Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2
CB hoạt động bằng tay bao gồm bộ đấu dây và trip unit micrologic 2.0
CB hoạt động bằng điện bao gồm:
– bộ đấu dây cáp
– micrologic 2.0
– cơ cấu motorise (220/240 VAC)
– cuộn đóng XF (220/240 VAC)
– cuộn cắt MX (220/240 VAC)
Các phụ kiện cần phải đặt hàng (tuỳ chọn)