BALLAST FBL18-2/36-2

  • BALLAST FBL18-2/36-2

  • MSP : FBL18-2/36-2
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  • FBL18-2/36-2220V – 50HzBảo hành 2 năm

5176e98182b66977e8b40e9cd7526c7e

  • BALLAST FBL18-1/36-1

  • MSP : FBL18-1/36-1
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  • 220V – 50HzBảo hành 2 năm

 5176e98182b66977e8b40e9cd7526c7e