BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H018F1 / ATV12H018M2 / ATV12H018M3 / ATV12H037F1 / ATV12H037M2 / ATV12H037M3

c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H018F1

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

 c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H018M2

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

 

c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H018M3

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

 

c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H037F1

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H037M2

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.

 

c3737

BIẾN TẦN-SCHNEIDER-ATV12H037M3

BIẾN TẦN SCHNEIDER

 Mô tả sản phẩm

Biến tần ATV 12

Dùng cho động cơ không đồng bộ từ 0.18 đến 2.2 kW.

Nguồn điện áp: 100-240V, 50/60Hz.

Dải tần số ngõ ra từ 0 đến 400Hz.

Ứng dụng: Quạt thông gió, băng tải, máy đóng gói.