Bộ máng đèn TMS012 2

Bộ máng đèn TMS012 2 x 36W

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: TMS012236
 • Thông số: Sử dụng 2 bóng 36w T8
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dể sử dụng
– Tiết kiệm  điện năng , có thể gắn nổi và treo
– Dể đi dây và lắp đặt
– Sử dụng bóng T8 philips

TMS012_2x36_1313068638

Bộ máng đèn TMS012 2 x 18W

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: TMS012218
 • Thông số: Sử dụng 2 bóng 18w T8
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu:
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Dể sử dụng
– Tiết kiệm  điện năng , có thể gắn nổi và treo
– Dể đi dây và lắp đặt
– Sử dụng bóng T8 philips

TMS012_2x36_1313068638