Bóng CDM – T

Bóng CDM – T 150W/842 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T150/842
 • Thông số: 150 w – 4200K
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng trắng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 150W/830 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 4200K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195

 

Bóng CDM – T 150W/830 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T150/830
 • Thông số: 150 w – 3000K
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng Vàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 150W/830 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 3000K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195

Bóng CDM – T 70W/842 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T70/842
 • Thông số: 70w – 4200K
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng trắng
 • Chất liệu:

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 70W/842 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 4200K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195

Bóng CDM – T 70W/830 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T70/830
 • Thông số: 70w – 3000K
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng Vàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 70W/830 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 3000K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195

Bóng CDM – T 35W/842 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T35/842
 • Thông số: 35W/842
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng trắng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 35W/842 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 4200K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195

Bóng CDM – T 35W/830 G12

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CDM-T35/830
 • Thông số: 35W/830
 • Loại bóng/ Số lượng:
 • Màu: Ánh sáng Vàng

CHI TIẾT SẢN PHẨM

– Bóng Cao Áp CDM – T 35W/830 đui G12
– Chỉ số màu xuất sắc (Ra>80) giúp hàng hóa trưng bày trở nên thu hút và ấn tượng
– Ánh sáng  vàng 3000K
– Lớp vỏ ngăn tia UV tránh hiện tượng phai màu hàng hóa
– Hiệu suất năng lượng cao: giúp giảm chi phí điện năng
– Sử dụng trong shop trưng bày cao cấp,trung tâm thương mại,siêu thị ….

CDM_T_1313065195