Bóng Compact Philips 4U

Bóng Compact Philips 4U 70W E27 WW

Bóng compact Philips 4U có 2 loại 4U E27WW & 4U E27 CLDlà sản phẩm tiện dụng được sử dụng rộng rãi trên thị trường,nắm được xu thế đó philips đã cho ra đời nhiều sản phẩm bóng compact philips:Bóng Master PL,Bóng Compact Philips 4U,Bóng Compact Philips 3U,Bóng Compact Philips 2U,Bóng Compact 2U E27 WW &2U E27 CDL,Bóng Xoắn CFL  WW & CFL  CDL,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, và bán chạy nhất trên thị trường việt Nam,được người việt Nam tin dùng và có nhiều đặc điểm như tiết kiệm điện,an toàn với người sử dụng,giá rè và phải chăng phù hợp với người tiêu dùng trong nước,và mức tiêu thụ mạnh

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL70
 • Thông số: 4U70W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng Vàng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049

 

Bóng Compact Philips 4U 70W E27 CDL

Bóng compact Philips 4U là sản phẩm tiện dụng được sử dụng rộng rãi trên thị trường,nắm được xu thế đó philips đã cho ra đời nhiều sản phẩm bóng compact philips:Bóng Master PL,Bóng Compact Philips 4U,Bóng Compact Philips 3U,Bóng Compact Philips 2U,Bóng Compact 2U E27 WW &2U E27 CDL,Bóng Xoắn CFL  WW & CFL  CDL,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, và bán chạy nhất trên thị trường việt Nam,được người việt Nam tin dùng và có nhiều đặc điểm như tiết kiệm điện,an toàn với người sử dụng,giá rè và phải chăng phù hợp với người tiêu dùng trong nước,và mức tiêu thụ mạnh

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL70
 • Thông số: 4U70W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng trắng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049

Bóng Compact Philips 4U 50W E27 WW

Bóng compact Philips 4U là sản phẩm tiện dụng được sử dụng rộng rãi trên thị trường,nắm được xu thế đó philips đã cho ra đời nhiều sản phẩm bóng compact philips:Bóng Master PL,Bóng Compact Philips 4U,Bóng Compact Philips 3U,Bóng Compact Philips 2U,Bóng Compact 2U E27 WW &2U E27 CDL,Bóng Xoắn CFL  WW & CFL  CDL,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, và bán chạy nhất trên thị trường việt Nam,được người việt Nam tin dùng và có nhiều đặc điểm như tiết kiệm điện,an toàn với người sử dụng,giá rè và phải chăng phù hợp với người tiêu dùng trong nước,và mức tiêu thụ mạnh

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL50
 • Thông số: 4U50W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng Vàng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049

Bóng Compact Philips 4U 50W E27 CDL

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL50
 • Thông số: 4U50W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng trắng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049

Bóng Compact Philips 4U 35W E27 WW

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL35
 • Thông số: 4U35W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng Vàng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049

Bóng Compact Philips 4U 35W E27 CDL

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: CFL35
 • Thông số: 4U35W E27
 • Loại bóng/ Số lượng: 6 cái/hộp
 • Màu: Ánh sáng trắng

Congsuatcao_CFL_70W_1313064049