BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

1300941434
BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

Chi tiết :

830 WDL: (Warm Daylight) ánh sáng vàng

942 NDL: (Neutral Daylight) ánh sáng trung tính

metal4