BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

1300941342
BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE
Chi tiết : BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE CÔNG NGHỆ CERAMIC HCI-T

830 WDL: (Warm Daylight) ánh sáng vàng

942 NDL: (Neutral Daylight) ánh sáng trung tínhBÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

 


metal1