BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

1300941666

 

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE

Chi tiết :

BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL HALIDE CÔNG NGHỆ  CERAMIC HCI-PAR

WDL: (Warm Daylight) Ánh sáng vàng

metal8