Bóng đèn huỳnh quang T8

PFLB
Mã sản phẩm: PFLB-T8/HF

Thông số kỹ thuật:

 • Bóng đèn huỳnh quang T8 (Hf Fluorescent lamp).
 • Đui đèn: G13
 • Tuổi th cao (12.000 gi)
 • Điện áp: 220V/ 50~ 60Hz

PFLB32T8/HF:

 • 32W: 3200 lm/ 6400K

create_image

 

 

PFLC
Mã sản phẩm: PFLC-T8/T

Thông số kỹ thuật:

 • Bóng đèn huỳnh quang T8 (halophosphor).
 • Đui đèn: G13
 • Tuổi th cao (13.000- 15.000 gi)
 • Điện áp: 220V/ 50~ 60Hz

PFLC18T8/T:

 • 18W: 1275 lm/ 6400K

PFLC36T8/T:

 • 36W: 3250 lm/ 6400K

create_image

PFLD
Mã sản phẩm: PFLD-T8/H

Thông số kỹ thuật:

 • Bóng đèn huỳnh quang T8 (halophosphor).
 • Đui đèn: G13
 • Tuổi th cao (10.000- 12.000 gi)
 • Điện áp: 220V/ 50~ 60Hz

PFLD18T8/H:

 • 18W: 980 lm/ 6400K

PFLD36T8/H:

 • 36W: 2400 lm/ 6400K

create_image