BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 LUMILUX, ĐUI G13

bong-tl-d-super
BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG T8 LUMILUX, ĐUI G13

Chi tiết :

827: Ánh sáng vàng

830: Ánh sáng vàng ấm

840: Ánh sáng trắng ấm

865: Ánh sáng trắng

880: Ánh sáng siêu trắn

hq4