BÓNG ĐÈN LED

 BÓNG ĐÈN LED 10W

LDAHV10L27H2AP3/LDAHV10D65H2AP3

 • MSP : LDAHV10L27H2AP3/LDAHV10D65H2AP3
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV10L27H2AP3 – Vàng – 750 ImLDAHV10D65H2AP3 – Trắng – 806 Im– Tuổi thọ: 15.000 giờ

  – Bật tắt: 50.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 14W

  – Góc phát sáng: 120 độ

  – Kích thước: phi 55mm x 108 mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân )

  Không dùng chung với Dimmer

94cac96cd29fcae45560d5d7184d33b1

 • BÓNG ĐÈN LED 9W LDAHV9D67ME/LDAHV9L27ME

 • MSP : LDAHV9D67ME/LDAHV9L27ME
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV9D67ME – Trắng – 700 ImLDAHV9L27ME – Vàng – 638 Im– Tuổi thọ: 40.000 giờ

  – Bật tắt: 100.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 14W

  – Góc phát sáng: 160 độ

  – Chiều cao bóng: 115mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân )

  Không dùng chung với dimmer

94cac96cd29fcae45560d5d7184d33b1

 • BÓNG ĐÈN LED 8W LDAHV8L27H2AP3/LDAHV8D65H2AP3

 • MSP : LDAHV8L27H2AP3/LDAHV8D65H2AP3
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV8L27H2AP3 – Vàng – 590 ImLDAHV8D65H2AP3 – Trắng – 650 Im– Tuổi thọ:  25.000 giờ

  – Bật tắt: 50.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 11W

  – Góc phát sáng: 120 độ

  – Kích thước: phi 55mm x 108mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân)

  Không dùng chung với Dimmer

94cac96cd29fcae45560d5d7184d33b1

 • BÓNG ĐÈN LED 7W LDAHV7D67ME/LDAHV7L27ME

 • MSP : LDAHV7D67ME/LDAHV7L27ME
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV7D67ME – Trắng – 510 ImLDAHV7L27ME – Vàng – 470 Im– Tuổi thọ: 40.000 giờ

  – Bật tắt: 100.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 11W

  – Góc phát sáng:  160 độ

  – Kích thước: phi 55mm x 108 mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân)

  Không dùng chung với Dimmer

94cac96cd29fcae45560d5d7184d33b1

 • BÓNG ĐÈN LED 5W LDAHV5L27H2AP3/LDAHV5D65H2AP3

 • MSP : LDAHV5L27H2AP3/LDAHV5D65H2AP3
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV5L27H2AP3 – Vàng – 270 ImLDAHV5D65H2AP3 – Trắng – 350 Im– Tuổi thọ: 25.000 giờ

  – Bật tắt: 50.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 8W

  – Góc phát sáng: 120 độ

  – Kích thước: phi 55mm x 108mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân )

  Không dùng chung với Dimmer

94cac96cd29fcae45560d5d7184d33b1

 • BÓNG ĐÈN LED 4W LDAHV4D67HA/LDAHV4L27HA

 • MSP : LDAHV4D67HA/LDAHV4L27HA
 • Nhà sản xuất : PANASONIC
 • LDAHV4D67HA – Trắng – 310 ImLDAHV4L27HA – Vàng – 250 Im– Tuổi thọ: 40.000 giờ

  – Bật tắt: 100.000 lần

  – Tương đương bóng đèn Compact 8W

  – Sử dụng  cho đuôi đèn E27

  – Góc phát sáng: 120 độ

  – Kích thước: phi 55mm x 108mm

  – Thân thiện với môi trường ( Không chứa thủy ngân)

  Không dùng chung với Dimmer