BÓNG ĐÈN OSRAM DULUX L (1U)

1300949524
BÓNG ĐÈN OSRAM DULUX L (1U)

Chi tiết :

827 : Ánh sáng vàng

830: Ánh sáng vàng ấm

840: Ánh sáng trắng ấm

865: Ánh sáng trắng

compact11