BÓNG ĐÈN OSRAM DULUX STAR (3U)

1300949125
BÓNG ĐÈN OSRAM DULUX STAR (3U)

Chi tiết :

865: Ánh sáng trắng

827: Ánh sáng vàng

compact3