BÓNG ĐÈN TRÒN HUỲNH QUANG T9

  • BÓNG ĐÈN TRÒN HUỲNH QUANG T9 F32T9-T

  • MSP : F32T9-T
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  • F32T9-T – Ánh sáng trắng 6500K- Công suất 32W , 10.000 giờ– Sản xuất tại Thái Lan

6ef6ddb61a3b219fbdcdfb52bd3fa816

 

  • BÓNG ĐÈN TRÒN HUỲNH QUANG T9 F22T9-T

  • MSP : F22T9-T
  • Nhà sản xuất : PANASONIC
  •  F22T9-T – Ánh sáng trắng 6500K- Công suất 22W, 10.000 giờ– Sản xuất tại Thái Lan

6ef6ddb61a3b219fbdcdfb52bd3fa816