Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40

Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp 500W E40

Chúng tôi chuyên cung cấp Bóng cao áp Philips,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40,sản phẩm của chúng tôi gồm có:Bóng Cao Áp Metal Thẳng  E40,Bóng Cao Áp SON – T E40,Bóng Cao Áp SON E40,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, đây là loại bóng có tần số phát sáng cao,phát ra ánh sáng trên diện rộng và được sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng sân Tenis,hồ bơi phòng tập thể dục,nhà thi đấu,sản phẩm có độ bền cao và ở mức tiết kiệm năng lượng ít nhất ..

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: ML500WE40
 • Thông số: Thủy Ngân / Mercury

HPL_N_1313066853

 

Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp 160W E27

Chúng tôi chuyên cung cấp Bóng cao áp Philips,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E27,sản phẩm của chúng tôi gồm có:Bóng Cao Áp Metal Thẳng  E40,Bóng Cao Áp SON – T E40,Bóng Cao Áp SON E40,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, đây là loại bóng có tần số phát sáng cao,phát ra ánh sáng trên diện rộng và được sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng sân Tenis,hồ bơi phòng tập thể dục,nhà thi đấu,sản phẩm có độ bền cao và ở mức tiết kiệm năng lượng ít nhất ..

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: ML160WE27
 • Thông số: Thủy Ngân / Mercury

HPL_N_1313066853

Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp 100W E27

Chúng tôi chuyên cung cấp Bóng cao áp Philips,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E27,sản phẩm của chúng tôi gồm có:Bóng Cao Áp Metal Thẳng  E40,Bóng Cao Áp SON – T E40,Bóng Cao Áp SON E40,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, đây là loại bóng có tần số phát sáng cao,phát ra ánh sáng trên diện rộng và được sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng sân Tenis,hồ bơi phòng tập thể dục,nhà thi đấu,sản phẩm có độ bền cao và ở mức tiết kiệm năng lượng ít nhất ..

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: ML100E27
 • Thông số: Thủy Ngân / Mercury

HPL_N_1313066853

Bóng Thủy Ngân 400W E40

Chúng tôi chuyên cung cấp Bóng cao áp Philips,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40,sản phẩm của chúng tôi gồm có:Bóng Cao Áp Metal Thẳng  E40,Bóng Cao Áp SON – T E40,Bóng Cao Áp SON E40,Bóng Thủy Ngân Trực Tiếp E40, đây là loại bóng có tần số phát sáng cao,phát ra ánh sáng trên diện rộng và được sử dụng rộng rãi trong nhà xưởng sân Tenis,hồ bơi phòng tập thể dục,nhà thi đấu,sản phẩm có độ bền cao và ở mức tiết kiệm năng lượng ít nhất ..

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: HPL-N 400W E40
 • Thông số: Thủy Ngân / Mercury

HPL_N_1313066853