Bóng vòng 32w & 22W T8

Bóng vòng 32w T8

Bóng huynh Quang vòng philips T8 là loại bóng tiết kiệm điện nhất,,chúng tôi có nhiều loại bóng huỳnh quang vòng,Bóng Vòng 32w T8,đây là sản phẩm an toàn nhất với người sử dụng và có được bán với giá rẻ ngoài thị trường hàng hóa được đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001 ,được người tiêu dùng ưa chuộng là sản phẩm bán chạy nhất ngoài thị trường,chúng tôi chuyên cung cấp các loại bóng huỳnh quang T5,Bóng huynh quang T8Philips,Bóng huynh Quang vòng 32W T5,Bóng huynh Quang vòng 32W T8,Bóng huynh Quang vòng 22W T5,Bóng huynh Quang vòng 22W T8

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: TL-E 32 T8
 • Thông số: 32w – 220v – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng: 20 cái/hộp
 • Màu: Trắng , Vàng
 • Chất liệu: Thủy tinh

Vong_TLE_1313060798

 

Bóng Vòng 22w T8

Bóng huynh Quang vòng philips T8 là loại bóng tiết kiệm điện nhất,,chúng tôi có nhiều loại bóng huỳnh quang vòng,Bóng Vòng 32w T8,đây là sản phẩm an toàn nhất với người sử dụng và có được bán với giá rẻ ngoài thị trường hàng hóa được đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn ISO 9001 ,được người tiêu dùng ưa chuộng là sản phẩm bán chạy nhất ngoài thị trường,chúng tôi chuyên cung cấp các loại bóng huỳnh quang T5,Bóng huynh quang T8Philips,Bóng huynh Quang vòng 32W T5,Bóng huynh Quang vòng 32W T8,Bóng huynh Quang vòng 22W T5,Bóng huynh Quang vòng 22W T8

 • Giá: Call
 • Mã sản phẩm: TL-E22
 • Thông số: 22w – 220v – 50Hz
 • Loại bóng/ Số lượng: 20 cái/hộp
 • Màu: Trắng , Vàng
 • Chất liệu: Thủy tinh

Vong_TLE_1313060798