Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp bảo vệ 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV

 

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN :

        –     Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, giáp 2 lớp băng kim loại bảo vệ, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz , lắp đặt cố định
–    Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
–          Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây 
*   140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
*   160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :

 Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực
* Ở cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC 502
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000
 * Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính 

6 7