Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE, giáp 2 lớp băng kim lọai ( CXE/DTA )

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
 –  Công dụng : Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE và vỏ bằng nhựa HDPE, giáp 2 lớp băng kim loại dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1KV, lắp đặt cố định
–          Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
–          Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC , với thời gian không quá 5 giây
 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực:
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6612-2000.
 * Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính

 

14 15