Cáp vặn xoắn trung thế ( HV- ABC – 6,35/11(12) KV -12,7/22(24) KV)

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
 Cáp vặn xoắn trung thế ruột nhôm , cách điện bằng XLPE ,dùng để truyền tải, phân phối điện , cấp điện áp 6,35/11(12) KV và 12,7/22(24) KV, treo trên không
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi có sự cố là 105OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC, với thời gian không quá 5 giây
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
–          Tiêu chuẩn Úc : AS3599

 

 

Đặc tính kỹ thuật

 
Xin vui lòng nhấp vào download  để xem toàn bộ Đặc tính kỹ thuậtCÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP HV-ABC:
( Technical characteristics of HV-ABC )I/ Mô tả (Description):
Cáp vặn xoắn trung thế HV-ABC   có các đặc tính sau (HV-ABC shall have the following characteristics) :
1 – Kiểu : ruột thép chịu lực căng đỡ toàn bộ cáp.
 (Type : messenger-supported, a steel conductor provided to support the three laid-up phase cables)


II/ Cấu tạo cáp (Cable structure) :

–  Ruột dẫn : sợi nhôm cứng thoả AS1125 ( hoặc IEC889, TCVN5064, ASTM B230M) xoắn đồng tâm theo chiều trái và cán ép chặt.
Phase Conductor   : Hard-drawn alluminum comply with AS1125 , IEC889 , ASTM B230M, TCVN5064   shall be left-hand lay stranded , circular compacted

– Màn chắn ruột : là một lớp bọc bằng XLPE bán dẫn .
Conductor sreen should be an extruded layer of semi-conducting XLPE

– Lớp cách điện bằng XLPE .
The insulation should be XLPE .

– Màn chắn cách điện là một lớp bọc bằng XLPE bán dẫn .
Insulation sreen should be an extruded layer of semi-conducting XLPE.– Màn chắn kim loại là sợi đồng quấn với bội số bước xoắn £ 10 .
The metallic shield shall   comprise   copper wires , helically applied .– Băng quấn quanh lớp màn chắn kim loại .
Non-hysccopic tape shall be helically applied , with an overlap,over the metallic sreen       

– Vỏ bằng HDPE
Oversheath should be an extruded HDPE .

  

31 32 33