Co đúc ống thép luồn dây điện T ren (Inspection Threaded Tee for screwed steel conduit- Aluminium Alloy,JISC8330)

 Co đúc ống thép luồn dây điện T ren  (Inspection Threaded Tee for screwed steel conduit- Aluminium Alloy,JISC8330)

product_s105

 

Co đúc ống thép luồn dây điện T ren 
(Inspection Screwed Tee for screwed steel conduit)
Sử dụng ống luồn dây điện ren C
JIS C 8305 (Japan)
Sử dụng ống luồn dây điện ren
BS31/ BS4568 (England)
Sử dụng ống luồn dây điện ren IMC 
UL 1242 (USA)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
Mã sản phẩm
Product Code(*)
Kích thước
Size (mm)(*)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
TC19 19 BTC19/20 19/20 ATC12 1/2
TC25 25 BTC25 25 ATC34 3/4
TC31 31 BTC32 32 ATC100 1

(*) Tiêu chuẩn BS31: Kích thước ống là 19mm
(*) Tiêu chuẩn BS4568: Kích thước ống là 20mm 

Ứng Dụng Co Đúc Ống Thép Luồn Dây Điện T Ren (Inspection Threaded Tee):
  • Co đúc ống thép luồn dây điện dùng để nối ống thép luồn dây điện ren ở những ngã ba khi cần thiết.
 
Vật liệu Co Đúc Ống Thép Luồn Dây Điện T Ren (Inspection Threaded Tee):
  • Hợp kim nhôm (Aluminium alloy)

 

Đặc Điểm Co Đúc Ống Thép Luồn Dây Điện T Ren (Inspection Threaded Tee):
  • Co đúc ống thép luồn dây điện dễ lắp đặt, và kiểm tra dây điện.
 
Tiêu Chuẩn Co Đúc Ống Thép Luồn Dây Điện T Ren (Inspection Threaded Tee):
  • JIS C8330