CO NỐI Ø16 / Ø20 / Ø25 /Ø32 / Ø40 / Ø50

 • CO NỐI FPA0316
 • MSP : FPA0316
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 16

 • CO NỐI FPA0320
 • MSP : FPA0320
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 20

 

 • CO NỐI FPA0325
 • MSP : FPA0325
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 25

 

 • CO NỐI FPA0332
 • MSP : FPA0332
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 32

 

 • CO NỐI FPA0340
 • MSP : FPA0340
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 40

 

 • CO NỐI FPA0350
 • MSP : FPA0350
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Co cho ống phi 50