Đầu giảm cho ống thép luồn dây điện – Reducer for Steel Conduit

 Đầu giảm cho ống thép luồn dây điện  – Reducer for Steel Conduit

 

Đầu giảm cho ống thép luồn dây điện
Reducer for Steel Conduit
Tiêu chuẩn UL 514B (USA)
Sử dụng ống luồn dây điện  ren C
JIS C 8305 (Japan)
Sử dụng ống luồn dây điện ren
BS31/ BS4568 (England)
Sử dụng ống luồn dây điện ren IMC
UL 1242 (USA)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (mm)
Mã sản phẩm
Product Code(*)
Kích thước
Size (mm)(*)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
DG25 25-19 BDG25 25-19/20 ADG34 3/4-1/2
DG31 31-25(19) BDG32 32-25(19/20) ADG100 1-3/4(1/2)
DG39 39-31(25-19)     ADG114 1 1/4-1(3/4)
DG51 51-39(31-25)     ADG112 1 1/2-1 1/4(1)

 0480151-23

Ứng Dụng Đầu Giảm Cho Ống Thép Luồn Dây Điện  :

  • Dùng nối giảm ống ren IMC (RSC, C, G).

Đặc Điểm Đầu Giảm Cho Ống Thép Luồn Dây Điện :

  • Chắc chắn, dễ lắp đặt.
  • Khớp ren trong và ngoài theo hệ NPT/ BS.

Vật Liệu Đầu Giảm Cho Ống Thép Luồn Dây Điện :

  • Thép.

Hoàn Thiện Đầu Giảm Cho Ống Thép Luồn Dây Điện :

  • Mạ điện (EG) / Mạ nhúng nóng (HDG).

Tiêu Chuẩn Đầu Giảm Cho Ống Thép Luồn Dây Điện :

  • JIS C8330-Quatest 3.