ĐẦU NỐI ỐNG MỀM PVC Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32

 • ĐẦU NỐI ỐNG MỀM PVC FRGA132
 • MSP : FRGA132
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Đầu nối ống mềm PVC phi 32
 • ĐẦU NỐI ỐNG MỀM FRGA125
 • MSP : FRGA125
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Đầu nối ống mềm PVC phi 25

 • ĐẦU NỐI ỐNG MỀM FRGA120
 • MSP : FRGA120
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Đầu nối ống mềm PVC phi 20

 • ĐẦU NỐI ỐNG MỀM PVC FRGA116
 • MSP : FRGA116
 • Nhà sản xuất : NANOCO
 • Đầu nối ống mềm PVC phi 16