Đầu nối ống thép luồn dây điện ren IMC và hộp điện kín nước – Water tight Hubs for IMC, RSC conduit

Đầu nối ống thép luồn dây điện ren IMC và hộp điện kín nước – Water tight

Hubs for IMC, RSC conduit

78279

Đầu nối ống thép luồn dây điện ren và hộp điện kín nước

Water Tight Hubs for IMC/ RSC conduit

Tiêu chuẩn UL514B (USA)

Sử dụng ống luồn dây điện ren IMC –UL1242

Mã sản phẩm

Product Code

Kích thước

Size (inch)

ADIMCK12

1/2

ADIMCK34

3/4

ADIMCK100

1

ADIMCK114

1 1/4

ADIMCK112

1 1/2

ADIMCK200

2