Khớp nối liên kết cho ống thép luồn dây điện IMC – Conduit Union coupling/Erickson Coupling for IMC, RSC steel conduit

 Khớp nối liên kết cho ống thép luồn dây điện IMC  – Conduit Union coupling/Erickson Coupling for IMC, RSC steel conduit

 

Khớp nối liên kết cho ống thép luồn dây điện IMC
Conduit Union Coupling, Erickson Coupling for IMC, RSC conduit
Sử dụng ống luồn dây điện ren IMC- UL 1242 (USA)
Mã sản phẩm
Product Code
Kích thước
Size (inch)
AUCC12
1/2
AUCC34
3/4
AUCC100
1
AUCC114
1 1/4
AUCC112
1 1/2
AUCC200
2

3PC300