Dây điện lực hạ thế AX

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN :
– Dây điện lực ruột nhôm, cách điện bằng nhựa XLPE, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định .
– Ký hiệu :Dây điện lực ruột nhôm ký hiệu là AX
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 90OC
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây điện lực :
– Cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn CADIVI9/96 
– Có 2 loại vật liệu ruột dẫn : Đồng và nhôm

– Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt  theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC 228.

 

20 21