Dây điện lực hạ thế CV-Cadivi

Giới thiệu

 

– Dây điện lực ruột đồng  cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định
– Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70OC

 

   

 

4 5