Dây điện lực hạ thế CX

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN :
– Dây điện lực ruột đồng cách điện bằng nhựa XLPE, dùng để truyền tải, phân phối điện , điều kiện lắp đặt cố định .
–          Ký hiệu : Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CX
–          Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 90OC
–          Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500

 

 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây điện lực:
–          cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn CADIVI9/96
–          Có 2 loại vật liệu ruột dẫn : Đồng cứng , đồng mềm hoặc nhôm cứng:
–          Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt
theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC 228

10 11