Dây đồng trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không (C)

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
– Ký hiệu : Theo TCVN là C.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Dây theo các Tiêu Chuẩn :
–          Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994 .
–          Tiêu chuẩn CADIVI   TC 4/96 CADIVI 

 

22