Dây nhôm trần xoắn dùng cho đường dây tải điện trên không A

Giới thiệu

 
TỔNG QUAN:
–  Ký hiệu : Theo TCVN là A; theo IEC & ASTM là AAC.
– Tại các vùng ven biển hay các miền không khí có tính ăn mòn kim loại, dây nhôm trần sẽ được điền đầy mỡ trung tính chịu nhiệt có nhiệt độ chảy giọt không dưới 1200C .
– Tùy mức độ che phủ của mỡ , dây có các loại sau: A; A/Hz; A/Mz; AKP và được minh họa theo hình sau:
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất dây nhôm trần theo các tiêu chuẩn:
– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5064-1994 .
– Tiêu chuẩn IEC 1089-91
– Tiêu chuẩn ASTM B231-81
– Tiêu chuẩn DIN 48201 
 

 23 24