Đèn Âm Sàn Và Đèn Dưới Nước

prgv6l PRGV
Mã sản phẩm: PRGV6L
Đặc điểm:

  • Bằng thép không rỉ.
  • Thích hợp cho trang trí chiếu sáng hồ cá, vòi phun ở các tòa nhà (công viên),

Khuyến cáo:

  • Đèn không đặt ở quá độ sâu 1,5m và phải được giữ cố định.
  • Sử dụng bóng đèn điện áp thấp.
  • Biến thế không được đặt trong môi trường nước.

Lamp: 6 x 1W LED
IP 68

 

prgu3l PRGU
Mã sản phẩm: PRGU3L
Đặc điểm:

  • Bằng thép không rỉ.
  • Thích hợp cho trang trí chiếu sáng hồ cá, vòi phun ở các tòa nhà (công viên),

Khuyến cáo:

  • Đèn không đặt ở quá độ sâu 1,5m và phải được giữ cố định.
  • Sử dụng bóng đèn điện áp thấp.
  • Biến thế không được đặt trong môi trường nước.

Lamp: 3 x 1W LED
IP 68

prgu3l-kt