Đèn Cao Áp – Kiểu Hibay

 

phbc420-320x229 PHBC420PC (FCN 003)
Mã sản phẩm: PHBC420PC
 
 
Đặc điểm:
– Hộp chứa chấn lưu được làm bằng hợp kim nhôm.
– Chóa đèn được làm bằng nhựa PC chịu nhiệt.
Thích hợp lắp đặt cho nhà xưởng, siêu thị, sảnh triển lãm,…Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbc420-kt

 

phbe510-320x229 PHBE510AL (FCN 006)
Mã sản phẩm: PHBE510AL
 
 
 Đặc điểm:
– Hộp chứa chấn lưu được làm bằng hợp kim nhôm.
– Chóa đèn được làm bằng nhôm chất lượng cao.
– Kính chịu nhiệt 5mm.
Thích hợp lắp đặt cho nhà xưởng, siêu thị, sảnh triển lãm,…Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbe510-kt

 

 

phba420-320x229 PHBA420PC (FCN 001)
Mã sản phẩm: PHBA420PC
 
 
Đặc điểm:
– Hộp chứa chấn lưu được làm bằng hợp kim nhôm.
– Chóa đèn được làm bằng nhựa PC chịu nhiệt.
Thích hợp lắp đặt cho nhà xưởng, siêu thị, sảnh triển lãm,…Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phba420-kt
 

 

phbn430-320x229 PHBO430AL (DLT 17″bóng)
Mã sản phẩm: PHBO430AL
 
 
Ghi chú:
– Có thể lắp đặt thêm hộp chứa chấn lưu được làm bằng thép sơn tĩnh điện.Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbn430-kt-300x220

 

phbn430-320x229 PHBN430AL (DLT 17″cát)
Mã sản phẩm: PHBN430AL
 
 
Ghi chú:
– Có thể lắp đặt thêm hộp chứa chấn lưu được làm bằng thép sơn tĩnh điện.Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbn430-kt-300x220
 

 

phbl380-320x229 PHBL380AL (DLT 15″mè)
Mã sản phẩm: PHBL380AL
 
 
Ghi chú:
– Có thể lắp đặt thêm hộp chứa chấn lưu được làm bằng thép sơn tĩnh điện.Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbl380-kt-300x220

 

phbk380-320x229 PHBK380AL (DLT 15″cát)
Mã sản phẩm: PHBK380AL
 
 
Ghi chú:
– Có thể lắp đặt thêm hộp chứa chấn lưu được làm bằng thép sơn tĩnh điện.Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbk380-kt-300x220 
phbj380-320x229 PHBJ380AL (DLT 15″bóng)
Mã sản phẩm: PHBJ380AL
 
 
Ghi chú:
– Có thể lắp đặt thêm hộp chứa chấn lưu được làm bằng thép sơn tĩnh điện.Khuyến cáo: Nên lắp đặt theo đúng công năng của từng loại bóng đèn.phbj380-kt-300x220