Đèn Gắn Trần

ll277 LL 277
Mã sản phẩm: LL277
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 190 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

ll276 LL 276
Mã sản phẩm: LL276
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 630 x H 2500 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  8 x 60W.

 

ll2441 LL 244
Mã sản phẩm: LL244
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 380 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  3 x 40W.

 

ll2431 LL 243
Mã sản phẩm: LL243
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 550 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  3 x 40W.

 

ll2411 LL 241
Mã sản phẩm: LL241
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 490 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  3 x 40W.

 

ll240 LL 240
Mã sản phẩm: LL240
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 470 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

ll204 LL 204
Mã sản phẩm: LL204
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 220 x W 220 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

ll600-320x229 LL 600
Mã sản phẩm: LL600
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 60W.

 

ll595-320x229 LL 595
Mã sản phẩm: LL595
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 2  Max 100W.