Đèn Gắn Trần

ll589-320x229 LL 589
Mã sản phẩm: LL589
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 100W.

 

ll583-320x229 LL 583
Mã sản phẩm: LL583
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • E27 x 1  Max 100W.
 • E14 x 2  Max 60W.

 

ll540-320x229 LL 540
Mã sản phẩm: LL540
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 590 x 253 (mm).
 • Bóng đèn:  E14  5 x 40W.

 

ll539-320x229 LL 539
Mã sản phẩm: LL539
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 516 x 253 (mm).
 • Bóng đèn:  E14  3 x 40W.

 

ll532-320x229 LL 532
Mã sản phẩm: LL532
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 598 x 241 (mm).
 • Bóng đèn:  E14  5 x 40W.

 

ll531-320x229 LL 531
Mã sản phẩm: LL531
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 520 x 241 (mm).
 • Bóng đèn:  E14  3 x 40W.

 

ll518-320x229 LL 518
Mã sản phẩm: LL518
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Dia 600 x H 1200 (mm).
 • Bóng đèn: 1W x 9.

 

ll517-320x229 LL 517
Mã sản phẩm: LL517
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Dia 600 x H 1200 (mm).
 • Bóng đèn: 1W x 9.

 

ll516-320x229 LL 516
Mã sản phẩm: LL516
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 500 x W 500 x H 1200 (mm).
 • Bóng đèn:   1W x 8.