Đèn Gắn Trần

ll515-320x229 LL 515
Mã sản phẩm: LL515
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Dia 560 x H 1200 (mm).
 • Bóng đèn: 1W x 8.

 

ll487-320x229 LL 487
Mã sản phẩm: LL487
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 370 x H 100 (mm).
 • Bóng đèn:    1 x 40W.

 

ll483-320x229 LL 483
Mã sản phẩm: LL483
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 490 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  5 x 60W.

 

ll482-320x229 LL 482
Mã sản phẩm: LL482
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 345 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  3 x 60W.

 

ll481-320x229 LL 481
Mã sản phẩm: LL481
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 420 x W 420 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  4 x 60W.

 

ll478-320x229 LL 478
Mã sản phẩm: LL478
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 680 x H 600 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  3 x 60W.

 

ll477-320x229 LL 477
Mã sản phẩm: LL477
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 750 x H 600 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  6 x 50W.