Đèn Gắn Trần

ll399 LL 399
Mã sản phẩm: LL399
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 320 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll398 LL 398
Mã sản phẩm: LL398
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 320 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll397-320x229 LL 397
Mã sản phẩm: LL397
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 410 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll396-320x229 LL 396
Mã sản phẩm: LL396
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 420 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll395-320x229 LL 395
Mã sản phẩm: LL395
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 320 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll394 LL 394
Mã sản phẩm: LL394
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: Ø 300 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:  E27  1 x 60W.

 

ll393-320x229 LL 393
Mã sản phẩm: LL393
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 610 x W 100 x H 1000 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  3 x 60W.