Đèn Gắn Vách

ll601-320x229 LL 601
Mã sản phẩm: LL601
 
 
Thông số kỹ thuật:

  • E27 x 1  Max 60W.

 

ll596-320x229 LL 596
Mã sản phẩm: LL596
 
 
Thông số kỹ thuật:

  • E27 x 2  Max 100W.

 

ll592-320x229 LL 592
Mã sản phẩm: LL592
 
 
Thông số kỹ thuật:

  • E27 x 1  Max 100W.

 

ll591-320x229 LL 591
Mã sản phẩm: LL591
 
Thông số kỹ thuật:

  • E27 x 1  Max 100W.