Đèn Gắn Vách

LL 504
Mã sản phẩm: LL504
 
 
Thông số kỹ thuật:* LL 504:

 • Kích thước: 380 x 120 x 85 (mm)
 • Bóng đèn: 2 ( E14 x 40W ).

   * LL 505:

 • Kích thước: 820 x 120 x 85 (mm)
 • Bóng đèn: 4 ( E14 x 40W ).

 

LL 503
Mã sản phẩm: LL503
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: 560 x 120 x 85 (mm)
 • Bóng đèn: 3 ( E14 x 40W)

 

LL 502
Mã sản phẩm: LL502
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: 320 x 310 x 125 (mm)
 • Bóng đèn: R7S/ 100W.

 

LL 500
Mã sản phẩm: LL500
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 220 x W 60 x H 95 (mm).
 • Bóng đèn:   E14  1 x 40W.

 

LL 493
Mã sản phẩm: LL493
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 210 x W 230 x H 95 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 492
Mã sản phẩm: LL492
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 215 x W 230 x H 95 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 491
Mã sản phẩm: LL491
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 215 x W 230 x H 95 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  1 x 60W.

 

LL 486
Mã sản phẩm: LL486
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 340 x W 320 x H 60 (mm).
 • Bóng đèn:   1 x 22W.