Đèn Gắn Vách

LL 322
Mã sản phẩm: LL322 
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 690 x W 190 x H 120 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  2 x 60W.

 

LL 321
Mã sản phẩm: LL321
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 500 x W 160 x H 120 (mm).
 • Bóng đèn:   E27  2 x 600W.

 

LL 313
Mã sản phẩm: LL313
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 220 x W 130 x H 180 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W. 

 

LL 305
Mã sản phẩm: LL305
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 260 x W 100 x H 145 (mm).
 • Bóng đèn:   E14 1 x 40W.

 

LL 304
Mã sản phẩm: LL304
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 150 x W 100 x H 180 (mm).
 • Bóng đèn:   E14 1 x 40W.

 

LL 303
Mã sản phẩm: LL303
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 302
Mã sản phẩm: LL302
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

 

LL 301
Mã sản phẩm: LL301
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 300
Mã sản phẩm: LL300
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.