Đèn Gắn Vách

LL 299
Mã sản phẩm: LL299
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 298
Mã sản phẩm: LL298
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 140 x W 180 x H 240 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 297
Mã sản phẩm: LL297
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 296
Mã sản phẩm: LL296
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 295
Mã sản phẩm: LL295
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 294
Mã sản phẩm: LL294
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 293
Mã sản phẩm: LL293
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 292
Mã sản phẩm: LL292
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 291
Mã sản phẩm: LL291
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

 

LL 290
Mã sản phẩm: LL290
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 289
Mã sản phẩm: LL289
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.

 

LL 288
Mã sản phẩm: LL288
 
 
Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: L 280 x W 90 x H 170 (mm).
 • Bóng đèn:   E27 1 x 60W.