Đèn Pha Tiêu Điểm

pslbp-320x229 PSLBP3075 (DCA 1234)
Mã sản phẩm: PSLBP3075
 
 
 

  • Thân đèn: thép.
  • Đui đèn: sứ.
  • Bóng đèn: PAR30 75W.
  • Lắp đặt: gắn trên tường hoặc trần.

pslbp-kt

 

 

 

 

pslwp-320x229 PSLWP3075 (DCA 1233)
Mã sản phẩm: PSLWP3075
 
 
 

  • Thân đèn: thép.
  • Đui đèn: sứ.
  • Bóng đèn: PAR30 75W.
  • Lắp đặt: lắp đặt trên ray.

pslwp-kt