Đèn Pha Tiêu Điểm

psldd-320x229 PSLDD
Mã sản phẩm: PSLDD70
 
 
Thân đèn: hợp kim nhôm.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: G12 70W max (Metal halide).
Lắp đặt: gắn trên ray.
psldd70-kt
 

 

psldd-320x229 PSLCC
Mã sản phẩm: PSLCC70
 
 
Thân đèn: hợp kim nhôm.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: PAR 30 70W (Metal halide).
Lắp đặt: gắn trên ray.
pslaa70-kt