Đèn Pha Tiêu Điểm

pslaa-320x229 PSLBB
Mã sản phẩm: PSLBB70
 
 
Thân đèn: hợp kim nhôm.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: G12 70W max (Metal halide).
Lắp đặt: gắn trên ray.
 

pslbb70-kt

 

pslaa-320x229 PSLAA
Mã sản phẩm: PSLAA70
 
 
Thân đèn: hợp kim nhôm.
Đui đèn: sứ.
Bóng đèn: PAR 30 70W (Metal halide).
Lắp đặt: gắn trên ray.

pslaa70-kt